opp
KRS 0000327927

Nasza historia

1. Motywy

Wszystko zaczęło się od …miłości i nie jest to bynajmniej patos czy PR-owska sztuczka. Doświadczanie wzajemnej miłości poparte wcześniejszymi doświadczeniami pracy z dziećmi i młodzieżą popychały nas do odpowiedzi na pytanie: jak być dobrym pedagogiem i wychowawcą? Jak przekazać dziecku nie tylko wiedzę, ale wartości, którymi żyjemy? Jak uczynić życie dziecka potrzebującego pomocy lepszym? Kiedy dziecko najbardziej potrzebuje pomocy? Odpowiedź na ostatnie pytanie była dla nas prosta: Dziecko potrzebuje najbardziej pomocy, kiedy jest chore albo kiedy zagrożone jest jego bezpieczeństwo przez brak miłości. Chcieliśmy pomóc dziecku, którego zawiedli dorośli, którzy winni mu byli miłość, opiekę i wychowanie. Dlatego postanowiliśmy zostać rodzicami zastępczymi.

 

2. Początki

Kiedy już wiedzieliśmy, że nasze życie będzie splatać się z życiem innych dzieci, postanowiliśmy bliżej poznać życie rodziców zastępczych. Mieszkaliśmy wtedy w Toruniu. Fantastyczny czas. Poznaliśmy naszych przyjaciół: Waldka i Kingę Kułakowskich, pełniących funkcję rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego,  a przez nich inne rodziny zastępcze. W Toruniu otworzył się przed nami świat rodzicielstwa zastępczego: jego blaski i cienie, radości i smutki, uśmiechnięte twarze dzieci i poświęcenie rodziców zastępczych do granic wytrzymałości ludzkiej psychiki i percepcji, widzieliśmy zapał i żar pasji pracy z dzieckiem, olbrzymią miłość do niego. Widzieliśmy również wielkie osamotnienie rodzica zastępczego wobec wyzwań i trudności, jakie niesie praca z dzieckiem odrzuconym, małą pomoc instytucji wspierających pracę takiego rodzica. Dlatego staliśmy się współzałożycielami Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Wirgiliusz” w Toruniu, które za cel obrało sobie wsparcie pracy rodzin zastępczych. Zostałem również wybrany jako jego pierwszy prezes. Po wielu bezskutecznych poszukiwaniach szkoleń dla kandydatów na rodzinę zastępczą na terenie Torunia, postanowiliśmy skorzystać z takiej propozycji, którą kierował powiat łęczycki. Przeprowadziliśmy się w rodzinne strony Ali i tam przygotowaliśmy dom do przyjęcia dzieci. Ukończyliśmy w Łodzi szkolenie w ORZ „Szansa” zakończone otrzymaniem kwalifikacji i od lipca 2009 zostaliśmy ustanowieni zawodową rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego. Przyjęliśmy do naszej rodziny pierwsze dzieci, których część jest z nami do chwili obecnej. Mimo dużych doświadczeń pracy z dziećmi, wielu spraw musieliśmy się uczyć na nowo. Uświadomiliśmy sobie jak bardzo wychowanie i potrzeby naszych podopiecznych różnią się od doświadczeń nauczyciela w szkole, czy nawet doświadczeń rodzica wychowującego dziecko w rodzinie biologicznej. Po zarejestrowaniu naszego domu przez Łódzki Urząd Wojewódzki i podpisaniu umowy z Powiatem Łęczyckim od marca 2010r. staliśmy się niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego pod nazwą „Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Dajmy Dzieciom Szansę”.

 

3. Rodzinny Dom Dziecka

Od początku prowadzenia pieczy zastępczej daliśmy schronienie w naszej rodzinie 17 dzieciom. Część z nich wróciła do swoich rodzin biologicznych lub odnalazła swoje szczęście u rodziców adopcyjnych. Obecnie dajemy schronienie, opiekę i wychowanie 7 dzieciom.

Osiągnięcia nasze często maja charakter „miękki” czyli nie są łatwo obliczalne. Proces wychowania dziecka z poczuciem odrzucenia ze strony rodziców biologicznych jest pracą żmudną i tylko głęboka, wnikliwa ocena dokonywana przez osoby znające te dzieci oraz szczególnie przez instytucje wspomagające takie jak szkoła, PCPR, Łódzki Urząd Wojewódzki, czy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy daje nam odczuć, że dzieci nasze wychowujemy dobrze. Dosyć łatwo i względnie szybko można dziecko przyzwoicie ubrać i nakarmić i nawet nadrobić zaniedbania związane z higieną i nawykiem utrzymania porządku. My jednak stawiamy przed sobą cel, aby wróciły do społeczeństwa nie jako osoby skrzywdzone, ale silne otrzymanym od nas wsparciem; jako pełnoprawni obywatele naszego kraju, którzy chcą swoje życie uczynić lepszym niż ich rodzice – poprzez pracę i umiejętne, mądre pokierowanie swoim życiem.

W listopadzie 2013r postanowiliśmy założyć naszą stronę internetową, która ma stanowić dla naszego Domu rodzaj medium, w którym zawrzemy nasze doświadczenia i osiągnięcia naszych dzieci oraz zaproszeniem do współpracy i partnerstwa dla osób i firm.