opp
KRS 0000327927

Kontakt

Fundacja „Dajmy Dzieciom Szansę”

Wargawka Młoda 15
99-335 Witonia
tel. 608 83 00 77
e-mail: grzegorz.korczak@onet.eu

 

Rodzinny Dom Dziecka Fundacji ”Dajmy Dzieciom Szansę”

Wargawka Młoda 15
99-335 Witonia
tel. 608 83 00 77
e-mail: grzegorz.korczak@onet.eu