opp
KRS 0000327927

Galeria

Galeria rozpoczyna się od 2009 roku, kiedy to staliśmy się zawodową rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego i przyjęliśmy pierwsze dzieci do naszej rodziny. W styczniu 2010 roku nasz dom został zarejestrowany przez Łódzki Urząd Wojewódzki jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego pod nazwą: Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Dajmy Dzieciom Szansę”. Zdjęcia, które są zawarte w poszczególnych latach dotyczą tych dzieci, które obecnie są z nami, bądź są zdjęciami zbiorowymi z danych lat, ukazującymi ważne dla nas wydarzenie. Zapraszamy do ich obejrzenia. Dostęp do nich będziemy mieli poprzez otwarcie zakładki w menu z poszczególnymi latami. Nasza galeria jest swego rodzaju fotograficzną kroniką naszego Domu.