opp
KRS 0000327927

Dlaczego warto pomagać?

Z punktu widzenia psychologii pomaganie innym ludziom jest nieodłączną potrzebą każdego człowieka. W miarę gdy pozbywamy się swoich problemów, coraz mniej uwagi poświęcamy swojej osobie, a coraz więcej innym ludziom.

Świadome służenie innym swoim czasem, pieniędzmi, dobrami materialnymi to nie tylko większa szansa na szczęście i uśmiech dziecka, ale również okazja do nadania swojemu życiu głębszego sensu. Pomagając wzbudzasz w sobie nowe pokłady życiowej energii i poznajesz czym jest naturalne poczucie spełnienia.


Czyńmy dobro z Fundacją „Dajmy Dzieciom Szansę”!

Pomaganie dzieciom odrzuconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej i dzieciom marginalizowanym w swoich środowiskach ma sens!

Sumienne pomaganie dzieciom, aby były szczęśliwie w środowisku rodzinnym, ich uśmiech i zwycięstwa w drodze do dorosłości  oraz wielka satysfakcja z obdarowywania to bezcenna zapłata za dobroczynność, którą otrzymacie Państwo za wsparcie działań Fundacji.